Diese Website verwendet Cookies, die für die Funktionalität der Site notwendig sind. Wenn Sie mehr über die genutzten Cookies erfahren möchten, lesen Sie sich bitte unsere Ausführungen zu Cookies in unserer Datenschutzerklärung durch.

Indem Sie dieses Banner schließen, die Seite nach unten scrollen, einen Link anklicken oder Ihre Recherche auf andere Weise fortsetzen, erklären Sie sich mit dem Gebrauch von Cookies auf unserer Site einverstanden.

Informacje na temat koronawirusa

Środki ochrony przed zakażeniem koronawirusem

Video abspielen:

Koronawirus jest typem wirusa. Może powodować chorobę u ludzi. Możesz chronić się przed koronawirusem. Pomóż w tym, aby również inni ludzie nie zachorowali.

Noś maseczkę  

Nie podawaj nikomu dłoni

Zachowuj dystans od innych ludzi

Umyj ręce

Kilka razy dziennie myj ręce mydłem – zwłaszcza przed jedzeniem oraz po skorzystaniu z toalety. Jeżeli nie ma możliwości umycia rąk wodą z mydłem, używaj środków odkażających.

Podczas kaszlu i kichania zakryj usta i nos zgiętym łokciem lub użyj chusteczki

Nie dotykaj dłońmi twarzy

Nie spotykaj się z osobami spoza Twojej grupy

Pozostań w swojej grupie. Jeżeli jest to możliwe, nie spotykaj się z osobami spoza Twojej grupy. W ten sposób zmniejszysz ryzyko rozprzestrzeniania się wirusa. 

Szczepienia przeciwko korona

Jak można się zarazić?

Zakażenie głównie drogą kropelkową

Ktoś kicha lub kaszle. Wówczas w powietrzu unoszą się niewielkie kropelki. Kropelki osiadają na jakimś przedmiocie. Możesz się zarazić wdychając kropelki lub dotykając przedmiotów, na których się znalazły. Może minąć od 2-14 dni do momentu aż zauważysz pierwsze objawy choroby.

Zasady wspólnej pracy oraz wspólnego życia 

W Niemczech obowiązują pewne zasady związane z zapobieganiem koronawirusowi. Jedną z takich reguł jest zachowywanie dystansu od innych ludzi. Zasady obowiązują wszystkie osoby przebywające na terenie Niemiec.


  1. Każdy pracownik zostanie przydzielony do odpowiedniej grupy, w obrębie której powinien pozostać i jeżeli to możliwe nie kontaktować się z innymi grupami, by zapobiegać rozprzestrzenianiu się koronawirusa.
  2. Na kwaterze w jednym pokoju powinni być umieszczeni wyłącznie współpracownicy z Twojej grupy i tam się spotykać. Utrzymuj również odstęp od innych ludzi.
  3. Do prania oraz mycia naczyń należy używać wody o temperaturze co najmniej 60°C.
  4. Wietrz regularnie swój pokój.
  5. Stosuj się do zasad higieny
  6. Noś maseczkę, jeżeli zachowanie dystansu 1,5 m nie jest możliwe, np. w pojazdach.
  7. Należy ustalić z innymi grupami godziny korzystania z kuchni.  

Aplikacja ostrzegająca o koronie

Pobierz darmową aplikację ostrzegającą przed koronawirusem

Dzięki aplikacji możemy wspólnie zapobiegać rozprzestrzenianiu się koronawirusa. Aplikacja jest rekomendowana przez rząd Republiki Federalnej Niemiec. Korzystanie z aplikacji jest darmowe oraz dobrowolne.

Aplikacja ostrzegająca przed koronawirusem dostępna jest w App Store oraz w sklepie Google Play.

Często zadawane pytania