Diese Website verwendet Cookies, die für die Funktionalität der Site notwendig sind. Wenn Sie mehr über die genutzten Cookies erfahren möchten, lesen Sie sich bitte unsere Ausführungen zu Cookies in unserer Datenschutzerklärung durch.

Indem Sie dieses Banner schließen, die Seite nach unten scrollen, einen Link anklicken oder Ihre Recherche auf andere Weise fortsetzen, erklären Sie sich mit dem Gebrauch von Cookies auf unserer Site einverstanden.

Pierwsza pomoc w zakładzie

Pierwsza pomoc jest bardzo ważna i może ratować życie.

Zwróć uwagę na poniższy plakat 

Vergrößerung des Bildes für .

Jest wywieszony na terenie zakładu. Zawiera informacje, co robić w nagłych przypadkach. Przyjrzyj się plakatowi najprędzej jak to możliwe.

Ratownicy przedmedyczni

Vergrößerung des Bildes für .

To pracownicy przedsiębiorstwa, którzy są przeszkoleni w kierunku udzielania pierwszej pomocy. Ci pracownicy ukończyli kurs pierwszej pomocy. W każdym przedsiębiorstwie muszą być ratownicy przedmedyczni. Należy zapytać brygadzistę lub przełożonego o wskazanie takich osób. W nagłych przypadkach należy natychmiast wezwać ratownika przedmedycznego.  

Apteczka

Vergrößerung des Bildes für .

Ten symbol oznacza: tutaj znajduje się apteczka wraz z materiałami opatrunkowymi oraz plastrami. Taka apteczka powinna znajdować się w każdym pojeździe. W zakładzie również znajduje się apteczka.

Kiedy ktoś dozna obrażeń, można opatrzyć ranę materiałami dostępnymi w apteczce.

Książeczka pierwszej pomocy

Vergrößerung des Bildes für .

Jeżeli ktoś ulegnie wypadkowi podczas pracy, np. poprzez skaleczenie nożem ręki, należy odnotować taki wypadek w książeczce pierwszej pomocy. Jeżeli dojdzie później do poważnej choroby, np. zakażenia w wyniku przecięcia, będzie wiadomo, że to zdarzyło się podczas pracy. Książeczka pierwszej pomocy znajduje się najczęściej w biurze. Należy pytać o nią brygadzistę lub przełożonego.

Drogi ewakuacyjne

Vergrößerung des Bildes für .

Ten symbol wskazuje, w którą stronę należy podążać w sytuacji zagrożenia. Niezwłocznie udaj się w bezpieczne miejsce. Zielone strzałki wskazują właściwy kierunek. Zadbaj o bezpieczeństwo kolegów.