Diese Website verwendet Cookies, die für die Funktionalität der Site notwendig sind. Wenn Sie mehr über die genutzten Cookies erfahren möchten, lesen Sie sich bitte unsere Ausführungen zu Cookies in unserer Datenschutzerklärung durch.

Indem Sie dieses Banner schließen, die Seite nach unten scrollen, einen Link anklicken oder Ihre Recherche auf andere Weise fortsetzen, erklären Sie sich mit dem Gebrauch von Cookies auf unserer Site einverstanden.

Какво още иначе трябва да знаеш!

Как помага професионалното сдружение (= Застраховка при злополука– SVLFG) след трудова злополука?

Злополуки могат винаги да се случат. Ти си застрахован/а за злополуки по време на работата или по пътя за работа или на връщане за квартирата при професионалното сдружение.


След погрижването от страна на осъществяващия първа помощ или от лекар е важно злополуката да се съобщи на ръководителя или шефа. Когато един служител не се явява на работа повече от 3 дни или дори умре, предприятието трябва да съобщи злополуката на професионалното сдружение (известие за злополуката). Това в Германия е задължение. 

Професионалното сдружение ще те придружи при това, ти бързо отново да оздравееш. За това ти не трябва нищо да плащаш. Шефът ти плаща заплатата по-натам за 6 седмици. След това професионалното сдружение плаща обезщетение при злополука. Сумата е малко по-малка от действителната заплата.

Какво да направиш, когато си болен/а?

Vergrößerung des Bildes für .

Ако си болен/а и не можеш да работиш, отиди на лекар. Информирай преди това обаче твоя ръководител или шефа си.


Вземи си европейската здравно-осигурителна карта (EHIC) за лекаря. Посещението при лекаря не ти струва нищо. Ако лекарят те е освободил по болнични за по-дълго време, ще получиш в лекарския кабинет едно удостоверение (удостоверение за неработоспособност). Него ще го предадеш тогава на шефа си. В Германия имаш правото да си избереш сам лекаря.

Имаш нужда от лекар: НАБЕРИ 116 117 (само на немски)


  • В случай на болест
    (само на немски)

    +49 116117

Служебни уреди и предпазни екипировки 

Всички работни средства, от които ти се нуждаеш за работата си, шефът ти трябва да ти ги даде безплатно. Ако инструментът е счупен или опасен, кажи това на ръководителя или на шефа. Те ще се погрижат за това, инструментът да бъде поправен. 

Твоят шеф или ръководител ще ти покажат или обяснят, как ти да използваш инструмента или машината правилно, за да не се случват злополуки или за да не се нараниш (инструкции за сигурност). 

Облечи предпазна екипировка

За да си добре предпазен/а по време на работата си от злополуки или болести, шефът ти или ръководителят ти ще ти даде предпазна екипировка (PSA). Например предпазни обувки, ръкавици, слънцезащитна шапка, предпазител за слуха, предпазни очила. Ти трябва да ги носиш, когато той ти каже това. Ако ти не носиш предпазната екипировка, той може да ти отправи предупреждение или да те уволни.

Съобщи за щети на машини или уреди

Нещо се е счупило на една машина или уред. Или ти нещо си счупил. Това може винаги да се случи. Важно е обаче ти веднага да го съобщиш на ръководителя или на шефа. Само когато машината или уредът са отново поправени, никой вече не може да се нарани или да пострада.

Инструкции за сигурност

Vergrößerung des Bildes für .

За да можеш да управляваш правилно уредите и машините, с които ти работиш, без да се нараниш на тях, твоят шеф или ръководител ще ти покаже или обясни, как те работят (указания за сигурност). Ти трябва да вземеш участие в инструктажа и след това да се подпишеш, че ти всичко си разбрал/а.

Това е важно за застраховката. Предприятието трябва така да направи инструктажа, че ти всичко да разбереш. Внимавай добре: там ти ще разбереш, къде в твоята работа е опасно и как ти правилно можеш да се предпазиш.

Работна среда

Vergrößerung des Bildes für .

Тоалетни

Тоалетните трябва да са на разположение в директна близост до квартирата с течаща вода, сапун и кърпи за ръце за еднократна употреба. 

Здравна застраховка

Vergrößerung des Bildes für .

Работа до 70 дни в Германия

Ако ти работиш в Германия на година по-малко от 71 дни и не извършваш работата професионално, това важи като краткосрочна заетост. Ако ти същевременно в твоята

родна страна си задължително социално-осигурително зает/а, то ти трябва да докажеш това с едно А1 удостоверение. С него ти ще си здравно осигурен/а първите 70 дни.


Ако нямаш А1 удостоверение, си застрахован/а в предприятието само за трудови злополуки, не си обаче здравно застрахован/а. Внимавай за това да имаш една валидна здравна застраховка в Германия (Европейската здравно-осигурителна карта (EHIC)). Говори с шефа си за това.

Продължаване над 70 дни работа

Ако ти искаш да удължиш трудовата си ангажираност над 70 дни, шефът ти трябва да те регистрира при немското социално осигуряване.

Често задавани въпроси

Vergrößerung des Bildes für .