Diese Website verwendet Cookies, die für die Funktionalität der Site notwendig sind. Wenn Sie mehr über die genutzten Cookies erfahren möchten, lesen Sie sich bitte unsere Ausführungen zu Cookies in unserer Datenschutzerklärung durch.

Indem Sie dieses Banner schließen, die Seite nach unten scrollen, einen Link anklicken oder Ihre Recherche auf andere Weise fortsetzen, erklären Sie sich mit dem Gebrauch von Cookies auf unserer Site einverstanden.

Информации за корона

Мерки за защита срещу корона  

Video abspielen:

Корона е вирус. Той може да разболее хората. Ти можеш да се пазиш от коронавируса. Помогни, други хора да не се разболеят.

Vergrößerung des Bildes für .

маските предпазват от инфекция

Vergrößerung des Bildes für .

Не си подавай на никого ръката

Vergrößerung des Bildes für .

Спазвайте дистанция от другите хора

Vergrößerung des Bildes für .

Мий си ръцете многократно на ден със сапун

Мий си ръцете многократно на ден със сапун – при всички положения преди хранене и след тоалетна. Ако няма възможност за миене, използвай дезинфекционно средство.

Vergrößerung des Bildes für .

Кашляй и кихай в сгъвката на ръката си при лакътя или в носна кърпа.

Vergrößerung des Bildes für .

Не се пипай с ръце по лицето

Ваксинация срещу корона

Как можеш да се заразиш?

Vergrößerung des Bildes für .

Инфекция главно чрез капкова инфекция

Някой киха или кашля. При това прелитат капчици по въздуха. Капчиците кацат на дадена вещ. Ти можеш да се заразиш, ако ти вдишаш капчиците или пипнеш предметите, на които са попаднали капчиците. Може да трае от 2 – 14 дни, докато усетиш признаци на заболяването.

Рекомендації для спільної роботи та життя  1. Ти ще бъдеш разпределен/а за работа в екипи, които трябва да останат заедно и по възможност не трябва да имат контакт с други екипи, за да не се заразят взаимно с корона.

  2. В квартирата в твоята стая трябва да бъдат настанени и там да се срещат само служители от твоя екип. Спазвай също и там дистанция спрямо другите.
  3. Пери пране и мий съдове по възможност при най-малко 60° C.
  4. Проветрявай редовно стаята си.
  5. Спазвай правилата за хигиена.
  6. Разберете се с другите екипи за времето, в което искате да ползвате кухнята,